Menü Kapat

Diğer Projeler

Diğer Projeler

Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphane Performans Ölçümü Projesi;
Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veritabanlarının Performans Ölçümü.Prof. Dr. Doğan. Atılgan – Prof. Dr. Sacit Arslantekin ile. 2004-2005

Ankara Üniversitesi Açık Erişim Projesi;
Ankara Üniversitesi Akademik Açık Arşivinin Oluşturulması ve Bu Arşive Elektronik Veri Tabanlarının Katkısının Araştırılması. Prof. Dr. Doğan Atılgan – Prof. Dr. Sacit Arslantekin ile. 2005-2006