Menü Kapat

Özlem

Okurken yazmayı sever. Yazarken araştırmayı. Araştırırken öğrenmeyi sever. Bu döngü öğrendiklerini paylaşma sevgisini yaşatır içinde. Kitaplara dokunmayı sever. Dünyayı elinin altında hissettiren biricik can yoldaşı oldu hep kitap. Çok derin bağlar kurdu kitapla. Yalnızlık, yabancılık, zorluk, bilinmezlik ortadan kalkıveriyordu kitapla açılan her kapıda. Bir kez o kapıdan girdiğinde artık bu yolun hayatının bir parçası olacağını bilmeden kalbiyle yola devam etme kararını verdi. Böyle başladı Üniversiteye. Belki de herkes bu güzelliği kuşansın istediği için kütüphaneci olmayı benimseyerek mesleğini seçti. Lisans ve lisans üstü öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Kütüphanecilik Bölümü’nde tamamladı. Mezun olan her kütüphanecinin ülkesinde kütüphaneci olarak görev yapabilmesi doğal bir süreç olmalıydı. O nedenle lisans dönemini insangücü planlaması konulu bir tez çalışmasıyla tamamlamak istedi. Mezuniyet tezi, 1989 yılında en iyi lisans tezi için verilen Emily Dean Ödülü’ne layık görüldü. Dış dünyaya açılma isteği kucaklamıştı Özlemi. 1993 yılında British Council’den ziyaretçi bursu aldı. Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanecilik Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı’nın ilk asistanı olarak seçilmeden önce UNICEF, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphaneleri gibi kütüphanelerin farklı bölümlerinde çalışarak iş bilgisi edindi. Akranlarıyla bir arada çalışmayı ve takım oyununu hep sevdi. Bu sinerji ile 1997-1999 yılları arasında Türk Kütüphaneciler Derneği’nde başkan yardımcılığını yürüttü. TC Merkez Bankası’ndan ayrılarak mesleğini akademik bir kimlikle sürdürmek istedi. Bilginin ölçülebildiğini öğrendiğinde nasıl yapıldığını bilmediği için bibliyometri çalışmayı tercih etti. Türkiye’de kütüphanecilik alanında bibliyometri konusunda ilk doktora çalışmasını tamamladı. Özlem için Kütüphanecilik ve bilgi bilimi alanında öğrenmek heyecan verici bir serüven. Dış dünyaya açılma isteği ülküye dönüşmüştü zamanla. Doktoradan sonra A.B.D.’nin New York Eyaletinde St. John’s Üniversitesi’nden burs kazanarak lisans üstü asistan (graduate assistant) ünvanıyla görevlendirildi ve 2004 yılında LIS (MLIS) ikinci yüksek lisans derecesini aldı. Akademik çalışmaları sırasında aynı Üniversite’nin Kütüphanesi için web kaynakları geliştirmeye yönelik projeleri oldu. Hem Bilgi hem de Belge Yönetimi alanlarında Avrupa’nın farklı ülkelerinde Kongre ve Konferanslara bildiri ile katılarak Üniversitemizi temsil etti. Çok çeşitli araştırma ve sosyal sorumluluk projelerinin yanısıra kitap yazarlığı ile editörlükleri ve makale çalışmaları bulunmaktadır. Halen Ankara Üniversitesi’nde profesör olarak akademik çalışmalarına devam etmekte. Çalışma konularının başında öğrencileriyle öğrenmek geliyor. Öğrenmek için çalışmayı sürdürdüğü konuların başında bibliyometri yer alır. Çalıştığı diğer konular sosyal epistemoloji, bilgi kaynakları ve yönetimi, açık erişim ve açık erişim sistemleri, thesaurus ve metadata geliştirmedir. Girdiği yola devam etmek, yol almak ve bu yoldan şaşmamak mesleki ilkeleri arasındadır.