Menü Kapat

Mesleki Etkinlikler

Mesleki Etkinlikler
Aralık 2006. Yazı Değerlendirme Kurulu Üyeliği (Hakemliği yürütülen Dergi): Türk Kütüphaneciliği 2010 – . International Journal of Knowledge Society Research (IJKSR). Member of International Editorial Review Board. Aralık 2006. Yazı Değerlendirme Kurulu Üyeliği (Hakemliği yürütülen Dergi): Türk Kütüphaneciliği.
Mayıs 2006. Anadolu Üniversiteleri Konsorsiyumu (ANKOS) bünyesinde oluşturulan Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler (AEKA) çalışma grubunda danışmanlık. Nisan 2004 – Yazı Değerlendirme Kurulu Üyeliği (Hakemliği yürütülen Dergi): Bilgi Dünyası. 1999 – 2000 Dergi Editörlüğü , Türk Kütüphaneciliği.