Menü Kapat

Projeler

Yurt Dışında Yürütülen Projeler

St.John's University

Prof. Dr. Saime Özlem Gökkurt Demirtel 2001 – 2003 yılları arasında St. John’s University için geliştirilen ;

  • Irish Studies
  • Islamic Studies
  • Women’s Stuides

web sitelerinin tasarımı ve web içeriğinin yönetimine yönelik proje çalışmalarında bulunmuştur.


Yurt İçinde Yürütülen Projeler

    • (e-BEYAS-M) Projesi

ebeyas-kitap
Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme  Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi (e-BEYAS-M) Projesi  (TÜBİTAK-SOBAG-Proje No:110K592). (2011-2012)

Projedeki Görevi : Proje Araştırmacısı

Destekleyen Kurumlar:

  • TÜBİTAK
  • Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
  • Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

 

Ankara Üniversitesi Felaket Kurtarma Merkezi Modellemesi Teknik Altyapı Projesi (BAP-Proje No:13A5358001). (Aralık 2013-Mart 2017)

Projedeki Görevi : Proje Araştırmacısı

 

Ankara Üniversitesi Bilgi Sistemleri Entegrasyonu: e-BEYAS Uygulaması, e-Arşivleme Sistemi Modellemesi (e-Arşiv-M) ve Dijitalleştirme Teknik Altyapı Projesi (BAP Proje No: 17A0649001) (Mayıs 2017-…)

Projedeki Görevi : Proje Araştırmacısı

 


 

Diğer Projeler

Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphane Performans Ölçümü Projesi;
Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veritabanlarının Performans Ölçümü.Prof. Dr. Doğan. Atılgan – Prof. Dr. Sacit Arslantekin ile. 2004-2005

Ankara Üniversitesi Açık Erişim Projesi;
Ankara Üniversitesi Akademik Açık Arşivinin Oluşturulması ve Bu Arşive Elektronik Veri Tabanlarının Katkısının Araştırılması. Prof. Dr. Doğan Atılgan – Prof. Dr. Sacit Arslantekin ile. 2005-2006