Menü Kapat

Yurt İçinde Yürütülen Projeler

(e-BEYAS-M) Projesi

Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme  Sistemine Geçiş Süreci Modellemesi (e-BEYAS-M) Projesi  (TÜBİTAK-SOBAG-Proje No:110K592). (2011-2012)

Projedeki Görevi : Proje Araştırmacısı

Destekleyen Kurumlar:

  • TÜBİTAK
  • Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
  • Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

 


Ankara Üniversitesi Felaket Kurtarma Merkezi Modellemesi Teknik Altyapı Projesi (BAP-Proje No:13A5358001). (Aralık 2013-Mart 2017)

Projedeki Görevi : Proje Araştırmacısı

 


Ankara Üniversitesi Bilgi Sistemleri Entegrasyonu: e-BEYAS Uygulaması, e-Arşivleme Sistemi Modellemesi (e-Arşiv-M) ve Dijitalleştirme Teknik Altyapı Projesi (BAP Proje No: 17A0649001) (Mayıs 2017-…)

Projedeki Görevi : Proje Araştırmacısı